En biskop skal først og fremmest være tjener for alle, der også har valgt at være tjener for evangeliet. Som biskop vil jeg derfor se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der allerede foregår rundt om i stiftet. Min tilgang til arbejdet er samtalen, hvor alle høres, før der træffes beslutninger. Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Den respekt kendetegner mit syn på ledelse i Folkekirken. Som biskop er det afgørende, at man er lydhør og nærværende.