Jeg stiller op som biskop i Lolland-Falsters Stift, fordi jeg gerne vil bidrage til at skabe de bedste rammer for det kristne budskab. Det har jeg på forskellige måder arbejdet for som præst i by og på land, og som underviser, konsulent, forfatter, forsker og foredragsholder i landets sogne, og på præsteuddannelser både i ind- og udland. Disse erfaringer og dette netværk vil jeg trække på og inddrage til glæde og gavn for kirkelivet i stiftet.

En biskop skal først og fremmest være tjener for alle, der også har valgt at være tjener for evangeliet. Som biskop vil jeg derfor se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der allerede foregår rundt om i stiftet. Et udefrakommende blik kan få øje på det, man selv er blevet blind for. Min tilgang til arbejdet er samtalen, hvor alle høres, før der træffes beslutninger. Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Den respekt kendetegner mit syn på ledelse i Folkekirken. Som biskop er det afgørende, at man er lydhør og nærværende. Derfor vil jeg og min mand med glæde og engagement forankres i Lolland-Falsters Stift.