Marianne Gaarden f. 1964

  

  

Hovederhverv

2017-      Biskop over Lolland-Falsters Stift  

2015-17 Teologisk konsulent ansat i Helsingør Stift med ansvar                   for præsternes efteruddannelse og rådgivning og                             vejledning af menighedsråd

2011-14 Erhvervs-Ph.d.-studerende ansat på Folkekirkens                            Uddannelses- og Videnscenter og indskrevet på Aarhus                  Universitet. 

2007-10  Sognepræst i Præstø-Skibinge Pastorat, Roskilde Stift  

2006-07  Sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød,                       Helsingør Stift

 

 

 

 

BIerhverv

2014-17        Faculty member at Vanderbilt Divinity School, USA, David G. Buttrick Certificate Program in Homiletic Peer Coaching

2017              Ekstern lektor på Svenska Kyrkans utbildningsinstitutet i Lund, Sverige

2015-17        Censor og konsulent på forskningsprojekt om forkyndelse for store og små ved Menighedsfakultetet, Oslo, Norge 

2014-17        Selvstændig konsulent med fokus på teambuilding, samarbejde og kommunikation    

2014             Ekstern lektor ved Præsternes Efteruddannelse i prædiken og kollegialt samarbejde       

2014             Ekstern lektor ved Masteruddannelse på Københavns Universitet, undervisning i prædikenlære                                     

2013             Leder af kursus om kommunikation og prædiken i Roskilde Stift, finansieret af forsøgsmidler fra Kirkeministeriet

2012              Danmarks Radio: Workshops om kommunikation for radioprædikanter og organister

2011-12        Kursusleder et år om kommunikation og prædiken i Roskilde Stift             

2008-10        Kursusleder to år om kommunikation og prædiken i Lolland-Falsters Stift

2006-10        Beskikket censor for Undervisningsministeriet på læreruddannelsen i faget Kristendom og Livsoplysning

2005-10         Ekstern lektor ved Pastoralseminarierne Aarhus og København. Undervisning i kommunikation og prædiken

2005-06         Kursusleder et år om kommunikation og prædiken i Hillerød Provsti

2005- 17        Foredrags- og konsulentvirksomhed i landets stifter og provstier

2005              Ekstern lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2000-04        Arbejde i Kræftrådgivningen, Kræftens Bekæmpelse i Hillerød  

 

Uddannelse

2014              Ph.d., med en interview-undersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og gudstjeneste

2005              Uddannelse ved Pastoralseminariet i Kbh

2005              Teologisk kandidat, sidefag i retorik, Kbh. Universitet

1990              Kunstskole i Barcelona, Spanien

1983              Student fra Brønderslev Gymnasium

 

Kompetencegivende kurser

2013-14         Ledelseskurser for ansatte ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

2011-14         ”Kom ud med dit budskab!” Medietræningskursus ved Aarhus Universitet

2004-04         Kræftens Bekæmpelses kurser i psykologi og krise-rådgivning

 

Internationale opgaver, foredrag og forsknings-projekter

2016-17      Skandinavisk forskningsprojekt i samarbejde med svenske og norske forskere om præsters læring i praksis

2005-17      Medlem af div. internationale, amerikanske og nordiske netværk om prædikenen og kirkeforskning

2005-17     Oplægs- og foredragsholder på internationale konferencer om prædikenen, empirisk kirkeforskning, samt workshops for                             præster (bl.a. Åbo i Finland, Oslo i Norge, Uppsala i Sverige, Wittenberg i Tyskland, Pretoria og Stellenboch i                                          Sydafrika, Austin, Minneapolis, San Diego, Yale, Boston, Williamsburg, San Antonio i USA og Adelaide i Australien.)

1984-89      Aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke, leder af internationale arbejdslejre i Danmark, og 7 måneders arbejdsophold i Indien i                            samarbejde med Church Auxiliary

Personlige oplysninger                             

Har to voksne sønner med sin afdøde mand, producer på TV2-Nyhederne. Er nu gift med Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet, der har tre voksne døtre.