Marianne Gaarden f. 1964

  

  

Hovederhverv

2017- Biskop over Lolland-Falsters Stift  

2015-17 Teologisk konsulent ansat i Helsingør Stift med ansvar for præsternes efteruddannelse og rådgivning og vejledning af menighedsråd.

2011-14 Erhvervs-Ph.d.-studerende ansat på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og indskrevet på Aarhus Universitet. Har undersøgt, hvordan mennesker på kirkebænken oplever en gudstjeneste og lytter til prædikenen, og har undervist præster og pastoralseminariestuderende her om.

2007-10  Sognepræst i Præstø-Skibinge Pastorat, Roskilde Stift.   

2006-07  Sognepræst ved Frederiksborg                                                                                               Slotskirke i Hillerød, Helsingør Stift.

BIerhverv

2014-17        Underviser på Vanderbilt University, USA, efteruddannelse for præster.

2017              Ekstern lektor på Svenska Kyrkans utbildningsinstitutet i Lund, Sverige.

2015-17        Censor og konsulent på forskningsprojekt om forkyndelse for store og små                                        Menighedsfakultetet i Oslo, Norge 

2014-17        Selvstændig konsulent med fokus på teambuilding, samarbejde og kommunikation.    

2014             Ekstern lektor ved Præsternes Efteruddannelse i prædiken og kollegialt samarbejde.       

2014             Ekstern lektor ved Masteruddannelse på Københavns Universitet, undervisning i                                prædikenlære.                                     

2013              Leder af kursus om kommunikation og prædiken i Roskilde Stift, finansieret af                                   forsøgs-midler fra Kirkeministeriet.

2012              Danmarks Radio: Workshops om kommunikation for radioprædikanter og organister. 

2011-12        Kursusleder et år om kommunikation og prædiken i Roskilde Stift.             

2008-10        Kursusleder to år om kommunikation og prædiken i Lolland-Falsters Stift.

2006-10        Beskikket censor for Undervisningsministeriet på læreruddannelsen i faget Kristendom                       og Livsoplysning.

2005-10         Ekstern lektor ved Pastoralseminarierne Aarhus og København. Undervisning i                                   kommunikation og prædiken.

2005-06         Kursusleder et år om kommunikation og prædiken i Hillerød Provsti.

2005- 17       Omfattende foredrags- og konsulentvirksomhed i landets stifter og provstier.

2005              Ekstern lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2000-04        Arbejde i Kræftrådgivningen, Kræftens Bekæmpelse i Hillerød.  

 

Uddannelse

2014              Ph.d., med en interview-undersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og                                   gudstjeneste.

2005              Uddannelse ved Pastoralseminariet i Kbh.

2005              Teologisk kandidat, sidefag i retorik, Kbh. Universitet.

1990              Kunstskole i Barcelona, Spanien.

1983              Student fra Brønderslev Gymnasium

 

Kompetencegivende kurser

2013-14         Ledelseskurser for ansatte ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

2011-14         ”Kom ud med dit budskab!” Medietræningskursus ved Aarhus Universitet.

2004-04         Kræftens Bekæmpelses kurser i psykologi og krise-rådgivning.

 

Internationale opgaver, foredrag og forsknings-projekter

2016-          Skandinavisk forskningsprojekt i samarbejde med svenske og norske forskere om                                præsters læring i praksis. 

2005-17       Medlem af div. internationale, amerikanske og nordiske netværk om prædikenen og                           kirkeforskning.

2005-17     Oplægs- og foredragsholder på internationale konferencer om prædikenen,                                         empirisk kirkeforskning, samt workshops for præster (bl.a. Åbo i Finland, Oslo i Norge,                    Uppsala i Sverige, Wittenberg i Tyskland, Pretoria og Stellenboch i Sydafrika, Austin,                         Minneapolis, San Diego, Yale, Boston, Williamsburg, San Antonio i USA og Adelaide i                     Australien.)

1984-89      Aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke, leder af internationale arbejdslejre i                                                Danmark, og 7 måneders arbejdsophold i Indien i samarbejde med Church                                        Auxiliary (kristen hjælpeorganisation).

 

Personlige oplysninger                             

Jeg har to sønner på henholdsvis 20 og 23 år med min afdøde mand, der var producer på TV2-Nyhederne. Jeg er nu gift med Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet, der har tre voksne døtre.