Publikationer

2018     "How Do We Break Out of 'the Old Paradigmatic Box'? i What Really Matters                                                                                             ed. Jonas Ideström og Tone Stangeland Kaufman. Eugene, OR: Pickwick Publications

2017      "Tid og evighed mødes på julenat i kirken", kronik i Kristeligt Dagblad, 23. december 2017  

              The Third Room of Preaching. The Sermon, the Listener, and the Creation of Meaning,                                                                                     The Westminster Homiletics Monograph Series, Louisville, USA

             "Den rummelige folkekirke: Der er først grund til bekymring, når teologisk diskussion forstummer",                                                          debatindlæg i Kristeligt Dagblad, den 9. maj 2017 

            '"Se, jeg gør alting nyt'", kronik i Kristeligt Dagblad, den 25. april 2017

            "Folkekirken er en kæmpe succes", artikel i Folketidende, den 20. april 2017

            "The Life within Preaching: A Paradox or a Promise?" i Studia Homiletica 11, Stellenbosh, Sydafrika

2016     "From Sermon Formation to Preacher Formation: The Benefits of Learner-centered Education",                                                                   præsenteret på American Academy of Religion, San Antonio 2016 

              "Religionen skal ud i offentligheden" i Dansk Kirketidende, Nr. 10. maj, 2016

              "Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse",                                                                           skrevet sammen med Tone Stangeland Kaufman og Kirsten Donskov Felter, Danmark, i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

2015      Prædikenen som det trejde rum, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

              "Das Reflektierende Team: Im dritten Raum fürs Predigen lernen" i Predigen lehren: Methoden für homiletische Aus- und                            Weiterbildung, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, red. Peter Meyer, Kathrin Oxen, Evangelische Verlagsanstalt                  GmbH, Leipzig, Tyskland 

               "Den emergerende prædiken" 5 artikler i Præsteforeningens Blad, årg. 105, nr.: 26,27, 30,31, 32, 33 og 37 

               "Den svære kunst at prædike", kronik i Kristeligt Dagblad, 6. okt. 2015

2014       "Noget, der er større end os": Hvordan fængselskirken, gudstjenesten og prædikenen ser ud fra de indsattes perspektiv"                               i Kritik Forum for Praktisk Teologi, Nr. 138, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

               "Den skjulte kirkegænger Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 137, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

                Den emergente prædiken : En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord og den situerede kirkegænger i                            gudstjenesten, Ph.d.-afhandling AU, Aarhus Universitetsforlag

2013       "Den empiriske fordring til homiletikken" i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

               "Prædikenen som subjektiv meningsproduktion: Forholdet mellem prædikant og kirkegænger" i En gudstjeneste - mange                              perspektiver, red. Kirstine Helboe Johansen, Jette Bendixen Rønkilde, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

               Listeners as Authors in Preaching - Empirical and Theoretical Perspectives, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen,                 i Homiletic, open Journal, USA

              "The Living Voice of the Gospel needs a Preacher" i Viva Vox Evangelii, red. Jan Hermelink og Alexander Deeg, Studia                                Homiletica 9, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, Tyskland

2012       "Når præsten taler, går folk på kirkebænken i indre dialog" i Dansk Kirketidende

               "Og præsten holdt en tale ..." i RetorikMagasinet

2008        "Prædikenen som kommunikation" i Pastoralteologi, Forlaget Anis, Frederiksberg