Publikationer

2018     "How Do We Break Out of 'the Old Paradigmatic Box'?                                                                       red. Jonas Ideström og Tone Stangeland Kaufman. Eugene, OR: Pickwick Publications

2017    The Third Room of Preaching. The Sermon, the Listener, and the Creation of Meaning,                            The Westminster Homiletics Monograph Series, Louisville, USA

             "Den rummelige folkekirke: Der er først grund til bekymring, når teologisk diskussion                        forstummer", debatindlæg i Kristeligt Dagblad, den 9. maj 2017 

            '"Se, jeg gør alting nyt'", kronik i Kristeligt Dagblad, den 25. april 2017

            "Folkekirken er en kæmpe succes", artikel i Folketidende, den 20. april 2017

            "The Life within Preaching: A Paradox or a Promise?" i Studia Homiletica 11, Stellenbosh,                  Sydafrika

2016     "From Sermon Formation to Preacher Formation: The Benefits of Learner-centered                           Education", præsenteret på American Academy of Religion, San Antonio 2016 

              "Religionen skal ud i offentligheden" i Dansk Kirketidende, Nr. 10. maj, 2016

              "Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse",                  skrevet sammen med Tone Stangeland Kaufman, Norge og Kirsten Donskov Felter,                            Danmark, i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

2015      Prædikenen som det trejde rum, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

              "Das Reflektierende Team: Im dritten Raum fürs Predigen lernen" i Predigen lehren:                            Methoden für homiletische Aus- und Weiterbildung, skrevet sammen med Marlene Ringgaard                Lorensen, red. Peter Meyer, Kathrin Oxen, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig,                      Tyskland 

               "Den emergerende prædiken" 5 artikler i Præsteforeningens Blad, årg. 105, nr.: 26-27, 30-                 31, 32, 33 og 37 

               "Den svære kunst at prædike", kronik i Kristeligt Dagblad, 6. okt. 2015

2014       "Noget, der er større end os": Hvordan fængselskirken, gudstjenesten og prædikenen ser ud                 fra de indsattes perspektiv" i Kritik Forum for Praktisk Teologi, Nr. 138, Forlaget Anis,                         Frederiksberg, Danmark

               "Den skjulte kirkegænger Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 137, Forlaget Anis,                        Frederiksberg, Danmark

                Den emergente prædiken : En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord                   og den situerede kirkegænger i gudstjenesten, Ph.d.-afhandling AU, Aarhus Universitets                     forlag

2013       "Den empiriske fordring til homiletikken" i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

               "Prædikenen som subjektiv meningsproduktion: Forholdet mellem prædikant og                                 kirkegænger" i En gudstjeneste - mange perspektiver, red. Kirstine Helboe Johansen, Jette                       Bendixen Rønkilde, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

               Listeners as Authors in Preaching - Empirical and Theoretical Perspectives, skrevet                              sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, i Homiletic, open Journal, USA

              "The Living Voice of the Gospel needs a Preacher" i Viva Vox Evangelii, red. Jan Hermelink                 og Alexander Deeg, Studia Homiletica 9, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, Tyskland

2012       "Når præsten taler, går folk på kirkebænken i indre dialog" i Dansk Kirketidende

               "Og præsten holdt en tale ..." i RetorikMagasinet

2008        "Prædikenen som kommunikation" i Pastoralteologi, Forlaget Anis, Frederiksberg