Publikationer

2019 “Mod til at være tro mod sin tro” i UDFORDRINGER TIL KIRKEN. En debat bog. red. Henning Nørhøj. Eksistensen

2018     "How Do We Break Out of 'the Old Paradigmatic Box'?" iWhat Really MattersScandinavian Perspectives on Ecclesiology and                        Ethnography ed. Jonas Ideström og Tone Stangeland Kaufman. Pickwick Publications

2017      The Third Room of Preaching. The Sermon, the Listener, and the Creation of Meaning,                                                                                     The Westminster Homiletics Monograph Series, Louisville, USA

            "The Life within Preaching: A Paradox or a Promise?" i Studia Homiletica 11, Stellenbosh, Sydafrika

2016     "From Sermon Formation to Preacher Formation: The Benefits of Learner-centered Education",                                                                   præsenteret på American Academy of Religion, San Antonio 2016 

              "Religionen skal ud i offentligheden" i Dansk Kirketidende, Nr. 10. maj, 2016

              "Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse",                                                                           skrevet sammen med Tone Stangeland Kaufman og Kirsten Donskov Felter, Danmark, i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

2015      Prædikenen som det tredje rum, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark (anmeldelse i KD)

              "Das Reflektierende Team: Im dritten Raum fürs Predigen lernen" i Predigen lehren: Methoden für homiletische Aus- und                              Weiterbildung, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, red. Peter Meyer, Kathrin Oxen, Evangelische Verlagsanstalt                    GmbH, Leipzig, Tyskland 

               "Den emergerende prædiken" 5 artikler i Præsteforeningens Blad, årg. 105, nr.: 26,27, 30,31, 32, 33 og 37

2014       "Noget, der er større end os": Hvordan fængselskirken, gudstjenesten og prædikenen ser ud fra de indsattes perspektiv"                               i Kritik Forum for Praktisk Teologi, Nr. 138, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

               "Den skjulte kirkegænger Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 137, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

                Den emergente prædiken : En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord og den situerede kirkegænger i                            gudstjenesten, Ph.d.-afhandling AU, Aarhus Universitetsforlag

2013       "Den empiriske fordring til homiletikken" i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge

               "Prædikenen som subjektiv meningsproduktion: Forholdet mellem prædikant og kirkegænger" i En gudstjeneste - mange                              perspektiver, red. Kirstine Helboe Johansen, Jette Bendixen Rønkilde, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

               Listeners as Authors in Preaching - Empirical and Theoretical Perspectives, skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen,                 i Homiletic, open Journal, USA

              "The Living Voice of the Gospel needs a Preacher" i Viva Vox Evangelii, red. Jan Hermelink og Alexander Deeg, Studia                                Homiletica 9, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, Tyskland

2012       "Når præsten taler, går folk på kirkebænken i indre dialog" i Dansk Kirketidende

               "Og præsten holdt en tale..." i RetorikMagasinet

2008        "Prædikenen som kommunikation" i Pastoralteologi, Forlaget Anis, Frederiksberg